Rozwiń MENU
Ostatnie orędzie

25 czerwca 2024

 

Drogie dzieci! Raduję się z wami i dziękuję Bogu, że mi pozwolił być z wami i prowadzić was i kochać. Dzieci pokój jest zagrożony, a rodzina [jest] atakowana. Dzieci, wzywam was, abyście wrócili do modlitwy w rodzinie. Postawcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je codziennie. Kochajcie Boga ponad wszystko, aby było wam dobrze na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

Więcej>>>

 

 

 

 

Grupy Modlitewne 2024

1. Grupy mają charakter pokutno -przebłagalny.

2. Grupa składa się z 8 osób ( 2x po 4 osoby) Należy zebrać się w 8 osób i każdej osobie przyporządkować kolejny numer [od 1 do 8]. W przypadku braku pełnej liczby osób skonsultować to z Panią Marysią. tel. 603263269 lub 184479104, która zaproponuje udział osób chętnych, które się zgłoszą, a nie są w stanie zorganizować ośmioosobowej grupy.

3. Post o chlebie i wodzie w jeden dzień tygodnia:
Pierwsza osoba zaczyna post w poniedziałek. Kolejny dzień postny będzie mieć we wtorek następnego tygodnia. Druga osoba zaczyna w wtorek, kolejny dzień będzie mieć w środę następnego tygodnia itd. Każda osoba z grupy. Pozwoli to na prowadzenie postu w każdym dniu tygodnia przez jedną osobę. Post jest obowiązkowy. Członkowie gruby wspierają się wzajemnie w kolejnych dniach podejmowanego postu. „ We wspólnocie łatwiej”. W wyjątkowych sytuacjach w ramach grupy można się zamienić dniami. Osoby, które mają  przeciwwskazania zdrowotne dotyczące postu mogą zamienić post na inną formą wyrzeczenia.

4. Każda z osób odmawia cząstkę Różańca św. każdego dnia w intencjach Maryi:
Pierwsza osoba zaczyna cz. Radosną w poniedziałek, druga cz. Światła, itd. W kolejnym dniu pierwsza osoba cz. Światła, druga cz. Bolesną itd. Osoba odmawiająca cz. Radosną rozpoczyna różaniec i wypowiada intencję. Osoba odmawiająca cz. Chwalebną odmawia modlitwę końcową Nowenny: „Pomnij.....” lub „ Cóż Ci dać mogę....” W ten sposób w ramach grupy powstaną dwie Nowenny Pompejańskie..Szczegółowy plan modlitwy i postu>>>
 
5. W każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólne spotkanie modlitewne:
21.30 Różaniec,
22.00 Msza św. z nauką
od 23 do 24 adoracja w ciszy ( Godzina Święta). Podczas adoracji wskazana modlitwa pokutna w pełnym uniżeniu (leżenia Krzyżem). Modlitwa w duchu Estery, Daniela.

6. Codzienna osobista modlitwa słowami Pisma Świętego Dn. 9 4-19 lub Estery.

7. Pozostałe wymogi zgodnie z nauką Kościoła Św. i prośbami Maryi, Rozważanie Słowa Bożego, częste Sakramenty, Pierwsze soboty...