Ostatnie orędzie

Orędzie z 25.10 2017r.

„Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 2.10 2017r.

Drogie dzieci, Zwracam się do was jako matka, prostymi słowami, lecz pełnymi miłości i troski o swoje dzieci, które zostały mi powierzone przez mojego Syna. Natomiast mój Syn, który jest z wiecznej teraźniejszości, On przemawia do was słowami życia i zasiewa miłość w otwartych sercach. Dlatego proszę was, apostołowie mojej miłości, miejcie otwarte serca zawsze gotowe do miłosierdzia i przebaczenia. Przez mojego Syna zawsze przebaczycie bliźnim, gdyż będzie w was pokój. Moje dzieci, troszczcie się o swoją duszę, gdyż to jest jedyne co do was należy. Zapominacie o ważności rodziny. Rodzina nie powinna być miejscem bólu i cierpienia, lecz miejscem zrozumienia i czułości. Rodziny, które próbują żyć według mojego Syna, żyją we wzajemnej miłości. Kiedy mój Syn był jeszcze mały, mówił mi, że wszyscy ludzie są braćmi. Zatem zapamiętajcie, apostolowie mojej miłości, że wszyscy ludzie, których spotykacie, rodzina, są braćmi w moim Synu. Moje dzieci, nie traćcie czasu na rozmyślanie o przyszłości i nie zamartwiajcie się. Troszczie się jedynie o to jak dobrze przeżyć każdą chwilę według woli mojego Syna, a będziecie mieć pokój. Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie o modlitwie za swoich pasterzy. Módlcie się, aby oni mogli wszystkich ludzi zaakceptować jako swoje dzieci i by w moim Synu stali się dla nich ojcami duchowymi. Dziękuję wam. ”

 

Orędzie z 25.09 2017r.

„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli bardziej szczodrzy w wyrzeczeniu, poście i modlitwie w intencji wszystkich, którzy są kuszeni, a są waszymi braćmi i siostrami. W szczególny sposób proszę was, abyście modlili się za księży i wszystkie [osoby] konsekrowane, aby jeszcze żarliwiej kochali Jezusa, aby Duch Święty wypełnił ich serca radością, aby dawali świadectwo o Niebie i tajemnicy niebieskiej. Wiele dusz [pogrążonych] jest w grzechu, bo nie ma ludzi, którzy się ofiarują i modlą o ich nawrócenie. Jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były wypełnione radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 

Więcej>>>

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne

19 Listopada  2017  - 33 Niedziela Zwykła

Medytacja Biblijna

 

 

 

 

Ogłoszenia

Przeżywamy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej – historyczne wydarzenie. Jest pośród nas Pasterz naszej Diecezji. Niech to dzisiejsze spotkanie umacnia naszą wiarę i więź ze wspólnotą diecezjalną. Program wizytacji jest następujący:

6.50     Przywitanie ks. Biskupa
7.00     Msza św.
            - po Mszy św. spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską
9.00       Msza św.
            - po Mszy św. spotkanie z przedstawicielami wspólnot modlitewnych i instytucji naszej parafii
11.00   Msza św. połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
            Obiad z udziałem nauczycieli i księży z dekanatu
14.00   Odwiedziny osoby chorej
14.20   Odwiedziny rodziny wielodzietnej
             Nawiedzenie cmentarza

Dziękujemy Ci księże Biskupie za obecność i wszelkie duchowe dobro będące owocem Twojej wizyty.

  1. „Na zakończenie Roku Miłosierdzia, który dla naszej diecezji stanowił piękną kontynuację błogosławionego czasu peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Apostołów Miłosierdzia, papież Franciszek zapowiedział ustanowienie w Kościele powszechnym Światowego Dnia Ubogich. Dzień ten będzie obchodzony co roku w XXXIII Niedzielę Zwykłą. W tym roku po raz pierwszy przeżywamy ten „Dzień” obejmując myślą i wrażliwym odruchem naszych serc siostry i braci doświadczonych przez różnorakie formy ubóstwa, zarówno materialnego, jak i duchowego.” /List ks. Biskupa Andrzeja Jeża na dzisiejszą niedzielę/ . Zgodnie z decyzją Ojca Świętego i naszego Księdza Biskupa możemy włączyć się w to dzieło składając po mszy św. ofiarę do puszki.
  2. W dniu jutrzejszym przeżywać będziemy Światowy dzień życia kontemplacyjnego, a w przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest zakończeniem roku liturgicznego i patronalnym świętem Akcji katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza.
  3. Z Bożą  pomocą udało nam się wczoraj zakończyć przewidziany zakres prac remontowo budowlanych związany z odwodnieniem budynku i placu kościelnego, całkowitą termoizolacją i montażem potrzebnych systemów oświetleniowych i nagłaśniających. Nasza świątynia nabrała nowego blasku. Pragnę serdecznie podziękować  głównemu wykonawcy, oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wykonały mnóstwo koniecznych prac. Szczegółowe podziękowania przekażę w przyszłym tygodniu.
  4. Dziękuję wszystkim osobom, które w ostatnich dniach uczestniczyły w pracach porządkowych. W tym tygodniu proszeni są Państwo: Eugeniusz Wojnarowski, Stanisława Wojnarowska, Janusz Kolasa i Stanisław Siwulski.
  5. Dziękuję za wszelkie ofiary, które składacie  na remont kościoła.

 

 

Msze święte

Niedziela 19 Listopada
  7.00  W intencji naszej wspólnoty parafialnej
  9.00  Dziękczynna w 4 rocznicę urodzin Katarzyny
11.00  1. W intencji młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania
           2. Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Zofii i Stanisława Owsianków od dzieci i wnuków

Poniedziałek 20 listopada
7.00  Genowefa Siwulska w rocznicę śmierci

Wtorek 21 listopada
7.00   +Antoni Łatka od syna Mieczysława z rodziną

Środa 22 listopada
17.00  Kazimierz Szabla, Elżbieta, Stanisław Olchawa i ich dzieci

Czwartek 23 listopada
17.00 +Zofia Duda i mąż Władysław

Piątek 24 listopada
17.00   W intencji Andrzeja z okazji imienin
            
Sobota 25 listopada
7.00    1.  Dziękczynna w 15 rocznicę urodzin Patryka
           2.  +Antoni Wójcik w 30 dzień po śmierci

Niedziela 26 Listopada
 7.00  +Bożena Stachoń w 18 rocznicę śmierci i jej ojciec Józef
 9.00  +Dorota Majerska w rocznicę śmierci
11.00  +Stanisław i Zofia Łatka